PL EN
Write to Us!
VALUATION OF RESIDENTIAL AND COMMERCIAL PREMISES VALUATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS VALUATION OF PLOTS VALUATION OF WAREHOUSE VALUATION OF OFFICE VALUATION OF COMMERCIAL BUILDINGS VALUATION OF NON-STANDARD FACILITIES

508 53 54 53

URSZULA CIEŚLAR
REAL ESTATE APPRAISER
POWERS No. 5187

A-   A   A+
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

A certificate giving professional certificates appraiserDyplom ukończenia kursu wyceny dla celów kredytu hipotecznego

Diploma course for the purposes of the valuation of mortgageZaświadczenie o zdanym egzaminie z Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Zaświadczenie o zdanym egzaminie z Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowychZaświadczenie o ukończeniu kursu organizowanego przez ZBP i PFSRM Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Zaświadczenie o ukończeniu kursu organizowanego przez ZBP i PFSRM Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnościZaświadczenie o ukończenia kursu wyceny dla banków uniwersalnych i hipotecznych

A certificate of course completion for the valuation of universal banks and mortgageDyplom ukończenia szkolenia „Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw”

Here is a diploma of completion of training, "Real estate appraisal and valuation of companies"Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Podstawy kosztorysowania robót budowlanych oraz ocena stanu prawnego i technicznego budynków w procesie wyceny

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Podstawy kosztorysowania robót budowlanych oraz ocena stanu prawnego i technicznego budynków w procesie wycenyZaświadczenie o ukończeniu szkolenia PTRM Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia PTRM Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomościZaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego kursu Wycena wartości lasu, drzew pojedynczych i drzewostanów. Wycena drzew na terenach zurbanizowanych

Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego kursu Wycena wartości lasu, drzew pojedynczych i drzewostanów. Wycena drzew na terenach zurbanizowanychZaświadczenie o ukończeniu seminarium Podstawy teoretyczne szacowania wartości rynkowej nieruchomości

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium Podstawy teoretyczne szacowania wartości rynkowej nieruchomościZaświadczenie o ukończeniu seminarium Problematyka wyceny nieruchomości w świetle znowelizowanego Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium Problematyka wyceny nieruchomości w świetle znowelizowanego Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowegoZaświadczenie o ukończeniu szkolenia Postępowanie wyjaśniające przed KOZ

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Postępowanie wyjaśniające przed KOZŚwiadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Rzeczoznawca majątkowy”

Postgraduate certificate of completion "property appraiser"Zaświadczenia o ukończeniu seminariów dotyczących renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej

Certificates of completion of seminarsReferencje Gmina Czechowice Dziedzice

Referencje Gmina Czechowice DziedziceReferencje Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Referencje Urząd Miejski w Bielsku-Białej